Behandling av personuppgifter för företag och personer som visar intresse för Bokadirekt

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in om den som genom att begära att bli kontaktad, starta en chatt eller starta en test visar intresse för Bokadirekts tjänst (”Tjänsten”).

Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka uppgifter du lämnar. Skapar du ett Bokadirekt-konto sparar Bokadirekt de uppgifter du anger i din profil.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående Tjänsten. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling av Bokadirekt.

Bokadirekts berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående Tjänsten. För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den relation du ingår med Bokadirekt genom att kontakta Bokadirekt.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Hur länge lagras dina uppgifter?Uppgifter lagras upp till 3 år. Har du skapat ett konto lagras de tills dess du själv säger upp och raderar ditt konto.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan. Sådana parter utgörs då av leverantörer av tjänster nödvändiga för Bokadirekts drift, underhåll och utskick via SMS och e-post.

Rättigheter och Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Bokadirekt eller tjänsteleverantören angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till gdpr@bokadirekt.se.

Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.